2022/23 Zarządzanie dokumentacją współczesną i elektronicznymi nośnikami informacji – konwersatorium.
Dziwoki Julia, dr hab. prof. UJD

Konwersatorium  Zarządzanie dokumentacją współczesną i elektronicznymi nośnikami informacji prowadzony w formie e-learningu na Platformie e-learningowej Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych w karcie przedmiotu efektów uczenia się

W trakcie zajęć wykorzystane będą następujące metody e -learningowe:

-      materiały dydaktyczne (format pdf, doc, xls, pokazy slajdów)*,

-       BigBlueButton, Czat, Frekwencja, Plik, prezentacja PowerPoint, słownik pojęć, wiki, forum, lekcja, zadanie*