Course image Korespondencja handlowa z języka hiszpańskiego
Podsiedlik-Bogusz Nina, mgr

Kurs mający na celu przygotowanie studentów do tworzenia korespondencji oficjalnej i nieoficjalnej w języku hiszpańskim. Zapoznanie studentów ze specyfikacją rynku handlowego w Hiszpanii.