Historia średniowieczna Polski
Kowalska Barbara, dr hab. prof. UJD

 

Kurs pogłębia wiedzę ze specyfiki średniowiecza, zapoznaje z procesami i kierunkami rozwoju dziejowego z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej i kultury polskiego średniowiecza. Kurs ukazuje historię Polski jako integralnie związaną z dziejami Europy, a więc ukazuje dzieje naszego kraju na szerokim tle porównawczym.