Course image Metody aktywizujące w nauczaniu historii - drama.
Milik Katarzyna, dr

Kurs ma pogłębić wiedzę studentów w zakresie metod aktywizujących w nauczaniu, w szczególności w odniesieniu do technik dramy wykorzystywanych na lekcjach historii w szkole podstawowej.