Projektowanie i modelowanie systemów bezpieczeństwa - wykład/konwersatorium
Fik Joanna, dr inż.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami projektowania i modelowania, metodyki i treści projektów bezpieczeństwa, metod ich przetwarzania i przepisów związanych z projektowaniem i analizą bezpieczeństwa i oceny ryzyka.