Help with Search courses

Prawa człowieka - przedmiot swobodnego wyboru (PSW) - 2020

Zajęcia w trybie e-learningowym (wykład) dla studentów pierwszego roku, pierwszego stopnia - przedmiot swobodnego wyboru

Kurs testowy

Krótki opis tego, czego dotyczą zajęcia

Prawa człowieka - Praca socjalna - 2020

Zajęcia w trybie e-learningowym (wykład) dla studentów pierwszego roku, pierwszego stopnia, kierunku - Praca socjalna (2ECTS)