Help with Search courses

#Studia wspólne drugiego stopnia rok 2 Łuck

Kurs przeznaczony dla studentów Wołyńskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku realizujących studia wspólne w UJD – drugi stopień rok 2


#Studia wspólne pierwszego stopnia rok 3 Lwów

Kurs przeznaczony dla studentów Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej realizujących studia wspólne w UJD – pierwszy stopień rok 3#Studia wspólne pierwszego stopnia rok 3 Łuck

Kurs przeznaczony dla studentów Wołyńskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku realizujących studia wspólne w UJD - pierwszy stopień rok 3