Course image Projektowanie uniwersalne - moduł 1 - "Uniwersalne kierunki - uniwersalne społeczeństwo"
Zalas Katarzyna, dr

Zajęcia dydaktyczne z zakresu projektowania uniwersalnego jako strategicznego podejścia do planowania i projektowania zarówno produktów, jak i odpowiedniego otoczenia, mających na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniającego im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa w życiu społecznym.

Course image Interwencja kryzysowa 2022/2023 - POZR, TPzET, s.niestacjonarne
Zalas Katarzyna, dr

Podstawowe cele przedmiotu:

 • Uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu teorii i praktyki interwencji kryzysowej oraz podstaw prawnych organizacji interwencji kryzysowej.
 • Nabycie umiejętności diagnozowania kryzysu i stosowania metod i technik pomagania.

Course image Doskonałość dydaktyczna uczelni - DDU - obszar 1,6,7
Zalas Katarzyna, dr
OBSZAR 1 System projektowania i weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się;
OBSZAR 7 Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w celu dostosowania procesu kształcenia do potrzeb rynku pracy;
OBSZAR 6 Wsparcie dla studentów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
Course image Zarządzanie oświatą 2022/2023 - studia stacjonarne - POZR, TPzET
Zalas Katarzyna, dr

Zarządzanie oświatą - ćwiczenia - 30 godzin, semestr letni 2022/2023.

Podstawowe cele przedmiotu:

 • Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania i organizacji placówek oświatowych.
 • Kształcenie umiejętności przygotowania dokumentacji zawodowej i planowania pracy.
 • Wdrażanie studentów do samokształcenia i udoskonalania własnego warsztatu pracy.

Course image Zarządzanie oświatą 2022/2023 - studia stacjonarne - EPW
Zalas Katarzyna, dr

Zarządzanie oświatą - ćwiczenia - 18 godzin, semestr letni 2022/2023.

Podstawowe cele przedmiotu:

 • Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania i organizacji placówek oświatowych.
 • Kształcenie umiejętności przygotowania dokumentacji zawodowej i planowania pracy.
 • Wdrażanie studentów do samokształcenia i udoskonalania własnego warsztatu pracy.

Course image Zarządzanie oświatą - 2022/2023, studia niestacjonarne - EPW
Zalas Katarzyna, dr

Zarządzanie oświatą - ćwiczenia - 18 godzin, semestr letni 2022/2023.

Podstawowe cele przedmiotu:

 1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania i organizacji placówek oświatowych.
 2. Kształcenie umiejętności przygotowania dokumentacji zawodowej i planowania pracy.
 3. Wdrażanie studentów do samokształcenia i udoskonalania własnego warsztatu pracy.

Course image Zarządzanie oświatą - studia niestacjonarne 2022/2023 - POZR, TPzET
Zalas Katarzyna, dr

Zarządzanie oświatą - ćwiczenia - 18 godzin, semestr letni 2022/2023.

Podstawowe cele przedmiotu:

 1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania i organizacji placówek oświatowych.
 2. Kształcenie umiejętności przygotowania dokumentacji zawodowej i planowania pracy.
 3. Wdrażanie studentów do samokształcenia i udoskonalania własnego warsztatu pracy.