Course image Zarządzanie karierą i rozwojem osobistym
Kukla Daniel, dr hab. prof. UJD

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo narodowe.

Celem kursu jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu funkcjonowania na rynku pracy w aspekcie permanentnej zmiany.

Course image Zarządzanie kompetencjami na rynku edukacji i pracy_ Ćwiczenia
Kukla Daniel, dr hab. prof. UJD

Kurs przeznaczony dla studentów kier. Praca Socjalna.

Podstawowe cele przedmiotu to: Poznanie podstawowych zagadnień związanych z rynkiem pracy, rolą edukacji we współczesnym zglobalizowanym świecie.


Course image Zarządzanie kompetencjami na rynku edukacji i pracy_Wykład
Kukla Daniel, dr hab. prof. UJD

kurs przeznaczony dl studentów kierunku Praca socjalna.

Podstawowe cele przedmiotu to: Poznanie podstawowych zagadnień związanych z rynkiem pracy, rolą edukacji we współczesnym zglobalizowanym świecie.


Course image Rozwój osobisty i zarządzanie kompetencjami
Kukla Daniel, dr hab. prof. UJD

Kurs przeznaczony dla studentów kier. PPW.

Podstawowe cele przedmiotu to: Student w toku zajęć zyskuje wiedzę z zakresu funkcjonowania na współczesnym rynku pracy w aspekcie permanentnej zmiany. Wskazanie możliwości rozpoznawania zasobów u siebie i innych ludzi. Ukazanie znaczenia edukacji we współczesnych realiach funkcjonowania rynków pracy.


Course image Pedagogika społeczna
Kukla Daniel, dr hab. prof. UJD

Kurs przeznaczony dla studentów kier. Pedagogika, spec. POZR. Celem jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy społecznej działalności pedagoga.

Course image Komunikacja społeczna
Kukla Daniel, dr hab. prof. UJD

Kurs przeznaczony dla studentów kier. Pedagogika, spec. TPzET. Celem jest kształtowanie umiejętności niezbędnych w procesie skutecznego komunikowanie się z innymi ludźmi. Umiejętność wykorzystania w praktyce umiejętności komunikacyjnych. Poprawa jakości zrozumienia procesów komunikowania się między ludźmi.

Course image Pedeutologia
Kukla Daniel, dr hab. prof. UJD

Kurs przeznaczona dla studentów st.niestacjonarnych. Pedeutologia - wykład.

Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o nauczycielu, kierunkami badań nad zawodem nauczycielskim oraz wyzwaniami stawianymi przed nauczycielstwem jako grupą społeczno- zawodową- w ujęciu historycznym, a także współcześnie. Zapoznanie studentów z etyką w zawodzie nauczycielskim, istotą pracy pedagogicznej, funkcjami i najważniejszymi zadaniami zawodowymi, jak również kompetencjami i kwalifikacjami oraz uwarunkowaniami awansu i rozwoju zawodowego nauczycieli.