wykład z przedmiotu nauka administracji
Bieś-Srokosz Paulina, dr

Tematyka wykładów:

Przedstawienie zasad uczestnictwa w zajęciach oraz wymogów egzaminu. Pojęcie nauki administracji. Nauka administracji jako odrębna dyscyplina wiedzy.

Geneza nauki administracji i kierunki jej rozwoju, Prawne i pozaprawne czynniki kształtujące administrację publiczną

Administracja publiczna w Polsce. Pojęcia i cechy: podmiotu administrującego, podmiotu administracji publicznej oraz organu administracji publicznej

Pojęcie organów i ich klasyfikacja . Biurokracja i kadry w administracji. Struktury administracji publicznej

Kierownictwo i doradztwo w administracji publicznej. Procesy decyzyjne i wykonawcze w administracji

Planowanie i kontrola w administracji. Dostęp do informacji publicznej i jej ochrona

Postępowanie z dokumentacją w administracji. Usprawnianie działań w administracji publicznej