Podstawy ekonomii
Burunova Olena, dr

Kurs zawiera wykłady podstawowych zagadnień teorii ekonomii. Przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Administracja. Każdy temat kursu zawiera wykład oraz zadania dla sprawdenia wiedzy.