Course image Organy kontroli skarbowej i celnej
Glumińska-Pawlic Jadwiga, prof. dr hab.

Celem  kursu będzie przedstawienie struktury i zasad funkcjonowania organów administracji skarbowej. 

https://www.gov.pl/web/kas