ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Hampel Katarzyna

Celem przedmiotu jest:

•Zapoznanie słuchaczy z organizacją administracji publicznej oraz obszarem zarządzania publicznego.
•Wskazanie znaczenia zastosowania odpowiednich metod i technik zarządzania w celu uzyskania efektywnego działania administracji publicznej.
•Przedstawienie podstawowych aspektów teoretycznych organizacji i zarządzania istotnych dla realizacji zadań przez poszczególne organy i podmioty administracji publicznej.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Hampel Katarzyna

Celem przedmiotu jest:

Wprowadzenie i omówienie podstawowych pojęć i procesów z zakresu problematyki zarządzania organizacjami wraz z ich praktycznymi implikacjami

Wskazanie znaczenia zastosowania odpowiednich metod i technik zarządzania w celu uzyskania efektywnego działania przedsiębiorstwa

Przedstawienie podstawowych aspektów organizacji i zarządzania istotnych dla realizacji zadań przedsiębiorstwa.


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - administracja
Hampel Katarzyna

Celem przedmiotu jest:

Przedstawienie najważniejszych zagadnień pracy kierowniczej ze wskazaniem umiejętności niezbędnych do nowoczesnego zarządzania zespołami pracowniczymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.