Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
Kabus Dominik

Przedstawienie najważniejszych zagadnień pracy kierowniczej ze wskazaniem umiejętności niezbędnych do nowoczesnego zarządzania zespołami pracowniczymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Wskazanie na szczególną rolę zasobów ludzkich jako kluczowego zasobu organizacji, który powinien być traktowany na równi z zasobami finansowymi i rzeczowymi.

Podstawy organizacji i zarządzania
Kabus Dominik

Słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami z obszaru organizacji i zarządzania, budową organizacji oraz oddziaływania na nią otoczenia.

Techniki biurowe - Rachunkowość i Podatki - warsztaty
Kabus Dominik

Kurs ma za zadanie przybliżyć studentom zagadnienia związane z pracą w biurze, zasadami panującymi w tym środowisku, zapoznać z tematyką ergonomii pracy.