Katedra Nauk o Zdrowiu i Fizjoterapii - Pracownia Fizjologii Wysiłku Fizycznego


Pracownia Fizjologii Wysiłku Fizycznego zwana również Laboratorium Wysiłkowym zajmuję się w głównej mierze prowadzeniem badań wydolnościowych ludzi zdrowych i chorych.

W tym zakresie prowadzi się następujące oznaczenia:

  • maksymalnego poboru tlenu (test VO2max), wyznaczania progów przemian beztlenowych, spirometrii, oceny beztlenowej zdolności wysiłkowej (test Wingate), test PWC 170. Do wykonywania w.w testów używany jest analizator gazowy firmy Medisoft (ErgoCard), spirometr (Micro 6000), Cykloergometry Lode (Excalibur) i Monark (874 E).
  • Wykonuje się również analizę składu ciała z użyciem profesjonalnych analizatorów japońskiej firmy Tanita (BC 418 MA, TBF 300).
  •  Ponadto prowadzone są również analizy gazometrii, składu jonowego i stężenia wybranych metabolitów krwi (parametry równowagi kwasowo-zasadowej, stężenia sodu, potasu, wolnego wapnia, magnezu, chlorków, luki anionowej , oraz stężenia kreatyniny i kwasu mlekowego) - analizator krwi EPOC.
  • Mierzona jest również osmolalność osocza i moczu - analizator Marcel (v. 3000), jak również całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi (holter Medical System - PM 50).

W niedalekiej przyszłości rozszerzymy zakres prowadzonych badań wydolnościowych z użyciem nowej aparatury, tj. Bieżni elektrycznej (Rodby RL2000E) , Ręcznego Ergometru (Lode Angio Cpet), oraz Przenośnego Ergospirometru (Cortex Metalyzer 3B). Badania prowadzi wykwalifikowany i certyfikowany zespół pod kierownictwem Pana Prof. dr hab. Wiesława Pilisa.