Help with Search courses

Organizacja wycieczek i rekreacja terenowa

Kurs skierowany do studentów kierunku Turystyka i Rekreacja (III rok, studia stacjonarne I stopnia)
Course creator: Daniel Bakota

Praktyka w biurze podróży

Kurs skierowany do studentów kierunku Turystyka i Rekreacja (I rok, studia stacjonarne II stopnia)

Course creator: Daniel Bakota

Hotelarstwo

Kurs skierowany do studentów kierunku Turystyka i Rekreacja (II rok, studia stacjonarne I stopnia).

Course creator: Daniel Bakota

Przedmiot do wyboru: Podstawy rekreacji

Kurs skierowany do studentów kierunku Praca Socjalna (II rok, studia stacjonarne I stopnia).

Course creator: Daniel Bakota

Seminarium dyplomowe

Kurs skierowany do studentów kierunku Turystyka i Rekreacja (II rok, studia stacjonarne I stopnia).

Course creator: Daniel Bakota

Rekreacja ruchowa grupowa

Kurs skierowany do studentów kierunku Turystyka i Rekreacja (III rok, studia stacjonarne I stopnia).

Course creator: Daniel Bakota

Podstawy rekreacji

Kurs skierowany do studentów kierunku Turystyka i Rekreacja (I rok, studia stacjonarne I stopnia).

Course creator: Daniel Bakota