Help with Search courses

Praktyka specjalnościowa

Rok akademicki 2021/2022 (semestr letni)

Kurs skierowany do studentów kierunku Turystyka i Rekreacja (III rok, studia stacjonarne I stopnia)


Seminarium magisterskie

Rok akademicki 2021/2022 (semestr zimowy)

Kurs skierowany do studentów kierunku Turystyka i Rekreacja (II rok, studia stacjonarne II stopnia)


Rynki turystyczne (wykład)

Rok akademicki 2021/2022

Kurs skierowany do studentów kierunku Turystyka i Rekreacja (II rok, studia stacjonarne I stopnia)


Historia fizjoterapii (wykład)

Rok akademicki 2021/2022

Kurs skierowany do studentów kierunku Fizjoterapia (I rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie)


Praktyka w hotelu

Rok akademicki 2020/2021 (semestr letni)

Kurs skierowany do studentów kierunku Turystyka i Rekreacja (II rok, studia stacjonarne I stopnia)