Course image Kurs Zaliczeniowy
Makuch Michał, mgr

Kurs tworzony celem uzyskania certyfikatu potwierdzającego możliwość prowadzenia zajęć na platformie enauka.ujd.edu.pl