Metody uczenia się i studiowania_niestacjonarne
Makuch Michał, mgr

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studenta z systemem szkolnictwa wyższego oraz przygotowanie do świadomego studiowania. Przedmiot ma na celu ułatwienie pokonywania trudności wynikających z przejścia z etapu szkolnego uczenia się do uniwersyteckiego studiowania. Student nabywa kompetencjie społeczne związane ze świadomością potrzeby uczenia się przez całe życie.