Help with Search courses

Pedagogika specjalna, kierunek - Praca socjalna, st. niestacj.

Szanowni Państwo,

witam serdecznie na wykładzie z pedagogiki specjalnej. Przyszło nam pracować drogą on-line. To duża trudność, nigdy taka forma nie zastąpi rzeczywistego, bezpośredniego kontaktu. Cóż.........damy radę:)

Przesyłam Państwu sylabus do przedmiotu oraz link z bardzo ciekawymi filmami na temat problematyki niepełnosprawności. Proszę zapoznać się z treściami przedmiotu.

Pozdrawiam serdecznie

Anna Banasiak

Course creator: Anna Banasiak

Seminarium dyplomowe, st. niestacj.

Seminarium dyplomowe, studia niestacjonarne, st. licencjackie, Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją, , II rok, semestr 4.

Course creator: Anna Banasiak

Warsztat umiejętności wychowawczych, st.niestacj.

Warsztat umiejętności wychowawczych, lab., studia niestacjonarne, st. magisterskie, II rok sem. 4

Course creator: Anna Banasiak

Rewalidacja indywidualna, st. niestacj.

Rewalidacja indywidualna, ćwiczenia, studia niestacjonarne, licencjackie, III rok, 6 semestr, Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją

Course creator: Anna Banasiak

Seminarium dyplomowe, st.stacj.

Seminarium dyplomowe, studia stacjonarne, st. licencjackie, sem 6

Course creator: Anna Banasiak

Seminarium dyplomowe, st. stacj.

Seminarium dyplomowe, studia stacjonarne, st. licencjackie, semestr 4

Course creator: Anna Banasiak

Pedagogika specjalna, st. stacj.

Pedagogika specjalna, wykłady, studia stacjonarne, kierunek - Praca socjalna, I rok

Course creator: Anna Banasiak

Rewalidacja indywidualna, studia stacj.

Rewalidacja indywidualna, ćwiczenia, studia stacjonarne, III rok, licencjat

Course creator: Anna Banasiak

Warsztat umiejętności wychowawczych, studia stacjonarne

lab. - Warsztat umiejętności wychowawczych, studia stacjonarne, magisterskie, sem 4. Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacja.

Course creator: Anna Banasiak