Course image Informacja w administracji publicznej
Paradowski Mariusz

Informacja w administracji publicznej jest przedmiotem kształcenia dedykowanym studentom studiów administracyjnych II stopnia

Course image Zamównienia publiczne
Paradowski Mariusz

Zamówienia publiczne to element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargów.