Help with Search courses

Podstawy Dydaktyki

Ze względu na konieczność realizowania zajęć online, uruchamiam kurs Podstawy dydaktyki, w którym będę starała realizować program tego przedmiotu.

Course creator: Marzena Bogus-Spyra

Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne

Z powodu konieczności realizowania zajęć w trybie online, uruchamiam kurs realizujący założony program zajęćrozwijających umiejętności dydaktyczne- Szkoła Doktorska

Course creator: Marzena Bogus-Spyra

Dydaktyka przedmiotowa w szkołach ponadpodstawowych

W związku z koniecznością prowadzenia zadań z dydaktyki przedmiotowej w formie online, spowodowanej pandemią koronawirusem, uruchamiam taki kurs i proszę o wypełnianie zadań związanych z realizacją programu.

Course creator: Marzena Bogus-Spyra

Dydaktyka przedmiotowa na I i II etapie kształcenia

Kurs z dydaktyki przedmiotowej przygotowany na zajęcia online z powodu zamknięcia zajęć stacjonarnych związanych z pandemią koronawirusa.

Na ile to możliwe, chciałabym zdalnie przygotować studentów do pracy w placówkach szkolnych i pozaszkolnych w zakresie edukacji plastycznej w szkole podstawowej. Realizować założony program, poprzez wyznaczanie kolejnych zadań. Zastosować zdobytą wiedzę do zbudowania autorskiego zadania. Przygotowanie zajęć twórczych wykorzystujących autorskie techniki plastyczne.Course creator: Marzena Bogus-Spyra