Obraz kursu Historia Państwa i Prawa Polski
Szulc Tadeusz

Przedmiot ma na celu prezentacje historii ustroju, instytucji politycznych i prawnych dawnego państwa polskiego od jego powstania po upadek Rzeczypospolitej w 1795 r. Omówione zostaną także przemiany ustrojowe i prawne zachodzące na ziemiach polskich pod zaborami i w czasach II Rzeczypospolitej z uwzględnieniem historii prawa polskiego jako źródła prawa, zmian w zakresie prawa cywilnego, prawa małżeńskiego, rodzinnego oraz karnego.