Course image A.Słysz - Kurs - Testowy
Słysz Aleksander

Kurs testowy:

Celem konwersatorium jest:

- Zapoznanie studentów z pojęciem istotą i funkcjami podatków i opłat publicznoprawnych.

- Opanowanie przez biorącego udział w kursie informacji o kształcie wycinku systemu podatkowego dotyczącego podatków i opłat lokalnych.

- Analiza najważniejszych rozwiązań i instytucji wprowadzonych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz mechanizmu opodatkowania i zasad powstawania zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości.

- Opanowanie podstawowych zagadnień dotyczących podatku rolnego i podatku leśnego.