Help with Search courses

Polityka i strategia bezpieczeństwa niestacjonarn

Zapoznanie się studentów z usystematyzowaną wiedzą z zakresu polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego, a zwłaszcza w stosunkach międzynarodowych oraz ich związkach z innymi dziedzinami życia. Wykształcenie  umiejętności analizy polityki bezpieczeństwa i strategii bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, uwzględniając istniejące uwarunkowania wewnętrzne oraz układ sił politycznych. Umiejętności analizy kierunków polskiej polityki bezpieczeństwa i założeń strategii bezpieczeństwa uwzględniając uwarunkowania międzynarodowe oraz globalne zagrożenia.
Course creator: Andrzej Ciupiński

Strategia bezpieczeństwa niestacjonarne

Przekazanie podstawowej wiedzy  z zakresu  teorii i praktyki strategii w ujęciu ewolucyjnym i  porównawczym. Zdobycie przez studenta wiedzy na temat strategii bezpieczeństwa państw i organizacji (sojuszy). Kształtowanie umiejętności analizy problemów strategii bezpieczeństwa Polski i jej sojuszników w warunkach członkostwa w NATO i Unii Europejskiej

Course creator: Andrzej Ciupiński

Bezpieczeństwo energetyczne niestacjonarne

Pojęcie bezpieczeństwa. Definiowanie bezpieczeństwa energetycznego. Polityka energetyczna państwa. Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego i ich typologia. Źródła energii. Problemy międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego w XX w. Uwarunkowania i polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski. Problemy bezpieczeństwa energetycznego w XXI w. Rola ONZ i Unii Europejskiej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego

Course creator: Andrzej Ciupiński

Bezpieczeństwo energetyczne (wykłady)

Pojęcie bezpieczeństwa. Definiowanie bezpieczeństwa energetycznego. Polityka energetyczna państwa. Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego i ich typologia. Źródła energii. Problemy międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego w XX w. Uwarunkowania i polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski. Problemy bezpieczeństwa energetycznego w XXI w. Rola ONZ i Unii Europejskiej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego.

Course creator: Andrzej Ciupiński

Polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego

Zapoznanie się studentów z usystematyzowaną wiedzą z zakresu polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego, a zwłaszcza w stosunkach międzynarodowych oraz ich związkach z innymi dziedzinami życia. Wykształcenie w studentach umiejętności analizy polityki bezpieczeństwa i strategii bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, uwzględniając istniejące uwarunkowania wewnętrzne oraz układ sił politycznych Kształtowanie umiejętności analizy kierunków polskiej polityki bezpieczeństwa i założeń strategii bezpieczeństwa uwzględniając

uwarunkowania międzynarodowe oraz globalne zagrożenia. Nabycie przez studentów umiejętności analizy strategii i polityki bezpieczeństwa narodowego w kontekście przynależności do NATO i UE. Nabycie przez studentów umiejętności oceny i dyskusji nad bezpieczeństwem Polski w XXI wieku 


Course creator: Andrzej Ciupiński

Strategia bezpieczeństwa

Przekazanie podstawowej wiedzy  z zakresu  teorii i praktyki strategii w ujęciu ewolucyjnym i  porównawczym. Zdobycie przez studenta wiedzy na temat strategii bezpieczeństwa państw i organizacji (sojuszy). Kształtowanie umiejętności analizy problemów strategii bezpieczeństwa Polski i jej sojuszników w warunkach członkostwa w NATO i Unii Europejskiej

Course creator: Andrzej Ciupiński

seminarium magisterskie

Seminarium dotyczy współczesnych problemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

Course creator: Andrzej Ciupiński