Help with Search courses

Teoria bezpieczeństwa - studia niestacjonarne (ćwiczenia)

Kurs przeznaczony dla studentów II roku Bezpieczeństwa Narodowego studia niestacjonarne - ćwiczenia

Course creator: Zdzisław Cutter

Konsultacje 2020/2021

Jestem do Państwa dyspozycji  we wtorek  od 15:00 do 16:00 oraz w środę od 16:00 do 17:00.

W trakcie zajęć studiów niestacjonarnych - w terminach zjazdów w sobotę od 17:00 do 18:00.

Course creator: Zdzisław Cutter

Teoria bezpieczeństwa - studia niestacjonarne

Zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu bezpieczeństwa, celami i treściami bezpieczeństwa, typologią bezpieczeństwa, podstawowymi problemami bezpieczeństwa, przedstawienie założeń koncepcji bezpieczeństwa różnych państw oraz wskazanie aktualnych mechanizmów i ocenienie tendencji w sferze bezpieczeństwa;

Wykształcenie umiejętności interpretowania zjawisk towarzyszących bezpieczeństwu;

Wykształcenie w studentach zdolności twórczego rozwiązywania problemów szeroko pojętego bezpieczeństwa, prognozowania rozwoju ładu międzynarodowego oraz określania konsekwencji dla bezpieczeństwa RP.

Course creator: Zdzisław Cutter

Metodologia badań nad bezpieczeństwem

Zapoznanie z usystematyzowaną wiedzą z zakresu metodologii badań nad bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii przedmiotu.

Zapoznanie z metodami badawczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa.

Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się spectrum metod badawczych.

Wykształcenie u studentów umiejętności poszukiwania prawidłowości w działaniach związanych z bezpieczeństwem.

Wykształcenie u studentów umiejętności określenia efektywności stosowanych metod oraz narzędzi z punktu widzenia zapewnienia bezstronnej analizy poszczególnych aspektów bezpieczeństwa.

Nabycie przez studentów postaw sprzyjających ocenie rzeczywistości poprzez pryzmat umiejętności i znajomości metod naukowych.

Nabycie przez studentów umiejętności oceny analizowanych problemów związanych ze współczesnym bezpieczeństwem.


Course creator: Zdzisław Cutter

Teoria bezpieczeństwa - studia stacjonarne

Zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu bezpieczeństwa, celami i treściami bezpieczeństwa, typologią bezpieczeństwa, podstawowymi problemami bezpieczeństwa, przedstawienie założeń koncepcji bezpieczeństwa różnych państw oraz wskazanie aktualnych mechanizmów i ocenienie tendencji w sferze bezpieczeństwa;

Zapoznanie studentów z istotą i funkcjami współczesnego bezpieczeństwa oraz rolą, strukturą i koncepcją działania NATO, UE oraz innych instytucji w globalnym i europejskim środowisku bezpieczeństwa;

Wykształcenie umiejętności interpretowania zjawisk towarzyszących bezpieczeństwu;

Wykształcenie w studentach zdolności twórczego rozwiązywania problemów szeroko pojętego bezpieczeństwa, prognozowania rozwoju ładu międzynarodowego oraz określania konsekwencji dla bezpieczeństwa RP.


Course creator: Zdzisław Cutter

Seminarium magisterskie

Celem seminarium magisterskiego jest doprowadzenie studenta do napisania samodzielnej pracy kwalifikacyjnej. Zapoznanie go z zasadami jej pisania, pomoc w wyborze tematu pracy oraz kompletowaniu bibliografii, przygotowanie koncepcji badawczej, doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów naukowych, rozwijanie umiejętności konstruowania projektów badawczych i ich realizacji, a także konstrukcji i edycji tekstu.


Course creator: Zdzisław Cutter

Metodologia badań nad bezpieczeństwem narodowym

Zapoznanie studentów z usystematyzowaną wiedzą z zakresu metodologii badań nauk społecznych oraz nauk nad bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii przedmiotu.

Zapoznanie studentów z metodami badawczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa.

Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się spectrum metod badawczych.

Wykształcenie u studentów umiejętności określenia efektywności stosowanych metod, narzędzi oraz technik badawczych z punktu widzenia zapewnienia bezstronnej analizy poszczególnych aspektów bezpieczeństwa.

Nabycie przez studentów postaw sprzyjających ocenie rzeczywistości poprzez pryzmat umiejętności i znajomości metod naukowych.

Nabycie przez studentów umiejętności oceny analizowanych problemów związanych ze współczesnym bezpieczeństwem.

Course creator: Zdzisław Cutter