Course image Statystyka opisowa
Ucieklak-Jeż Paulina

Zapoznanie studentów z pojęciem i celami statystyki opisowej.Zapoznanie studentów z metodami opisu ilościowego zjawisk.Dochodzenie do formułowania prawidłowości występujących w zjawiskach masowych.Ukazanie znaczenia wszechstronnego opisu struktury statystycznej pod względem zmiennych.Identyfikacja współzależności zjawisk i analizy rozwoju zjawisk w czasie.