Course image Postępowanie sądowoadministracyjne
Wójcicka Ewa

Wykłady dla NSA II stopnia

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy w zakresie genezy, rozwoju i modelu sądownictwa administracyjnego w Polsce.

Przedstawienie pojęć, konstrukcji i instytucji procesowych postępowania sądowoadministracyjnego.

Przedstawienie uprawnień procesowych przyznanych podmiotom uczestniczącym w postępowaniu przed sądami administracyjnym.

Przedstawienie etapów postępowania sądowoadministracyjnego.