Help with Search courses

Planowanie i zarządzanie karierą zawodową P-L-03-POZR L2

Cele przedmiotu:

Przekazanie studentowi niezbędnej wiedzy dotyczącej aktywnych form poszukiwania zatrudnienia.

Nabycie przez studenta umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Doskonalenie przez studenta kompetencji interpersonalnych i społecznych

Nabycie postawy kreatywnego poszukiwania pracy, wrażliwości na problem u klientów, otwartości na nowe kontakty zawodowe

Course creator: Bernd Ertelt

Planowanie i zarządzanie karierą zawodową Terapia pedagogiczna L1

Cele przedmiotu

1.      Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy i informacji z zakresu doradztwa zawodowego i planowania ścieżki kariery zawodowej, zadań edukacyjnych

2.      Zapoznanie studentów z podstawową terminologią kariery zawodowej, jej wzorów, rozwoju zawodowego jednostki

3.      Zapoznanie studentów z technikami i etapami kształtowania kariery zawodowej


Course creator: Bernd Ertelt

Metody aktywizacji zawodowej osób niedostosowanych społecznie ćwiczenia POZR II st

Cele przedmiotu:

- Zapoznanie studentów z wybranymi problemami oraz zespołem działań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej w odniesieniu do osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na współczesnym rynku pracy

- Poznanie metod aktywizacji zawodowej osób niedostosowanych społecznie


Course creator: Bernd Ertelt

Planowanie i zarządzanie karierą zawodową P-L-03-POZR L1

Cele przedmiotu:

Przekazanie studentowi niezbędnej wiedzy dotyczącej aktywnych form poszukiwania zatrudnienia.

Nabycie przez studenta umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Doskonalenie przez studenta kompetencji interpersonalnych i społecznych

Nabycie postawy kreatywnego poszukiwania pracy, wrażliwości na problem u klientów, otwartości na nowe kontakty zawodowe.


Course creator: Bernd Ertelt