Course image Prawo karne wykonawcze - studia zaoczne
Wróbel Aleksander

Wykład z prawa karnego wykonawczego przedstawia genezę prawa karnego porównawczego, historyczny rozwój penitencjarystyki. W ramach historycznego rozwoju nauki prawa karnego wykonawczego omówione zostaną akty prawne obowiązujące na terytorium RP poczynając od 1919 r. Kolejno przedstawione zostaną akty prawne regulujące obowiązujące prawo karne wykonawcze, czyli źródła prawa karnego wykonawczego, podstawy konstytucyjne prawa karnego wykonawczego, stosunek do prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, psychologii, psychiatrii, pedagogiki. Co więcej omówione zostaną również akty prawa międzynarodowego relewantne z punktu widzenia prawa karnego wykonawczego. Kolejno omówione zostaną kwestie organów postępowania karnego wykonawczego, pojęcie skazanego, prawa i obowiązki skazanego, wszczynanie postępowań incydentalnych, rola sądu penitencjarnego oraz postępowania przed nim.

W dlaszej części omówione zostaną kwestie wykonywania poszczególnych kar, czyli kary grzywny, kary organiczenia wolności, kary pozbawienia wolności. Omówione zostaną rodzaje zakładów karny, klasyfikazja skazanych, środki podejmowane w ramach wykonywania kary, rozwój systemu dozoru elektronicznego.

Przedstawione zostaną tendencje rozwoju prawa karnego wykonawczego w Polsce oraz w perspektywie prawnoporównawczej.


Course image Prawo karne wykonawcze
Wróbel Aleksander

Wykład z prawa karnego wykonawczego przedstawia genezę prawa karnego porównawczego, historyczny rozwój penitencjarystyki. W ramach historycznego rozwoju nauki prawa karnego wykonawczego omówione zostaną akty prawne obowiązujące na terytorium RP poczynając od 1919 r. Kolejno przedstawione zostaną akty prawne regulujące obowiązujące prawo karne wykonawcze, czyli źródła prawa karnego wykonawczego, podstawy konstytucyjne prawa karnego wykonawczego, stosunek do prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, psychologii, psychiatrii, pedagogiki. Co więcej omówione zostaną również akty prawa międzynarodowego relewantne z punktu widzenia prawa karnego wykonawczego. Kolejno omówione zostaną kwestie organów postępowania karnego wykonawczego, pojęcie skazanego, prawa i obowiązki skazanego, wszczynanie postępowań incydentalnych, rola sądu penitencjarnego oraz postępowania przed nim.

W dlaszej części omówione zostaną kwestie wykonywania poszczególnych kar, czyli kary grzywny, kary organiczenia wolności, kary pozbawienia wolności. Omówione zostaną rodzaje zakładów karny, klasyfikazja skazanych, środki podejmowane w ramach wykonywania kary, rozwój systemu dozoru elektronicznego.

Przedstawione zostaną tendencje rozwoju prawa karnego wykonawczego w Polsce oraz w perspektywie prawnoporównawczej.