Course image Prawo konstytucyjne
Wrzalik Magdalena

Prawo konstytucyjne, konwersatorium dla studentów I roku na kierunku prawo.

Semestr zimowy, 2022/2023, studia stacjonarne