Obraz kursu Teoretyczne podstawy wychowania fizycznego (wykład)
Bakota Daniel, dr

Rok akademicki 2022/2023 (semestr letni)

Kurs skierowany do studentów kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (I rok, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne)


Obraz kursu Przedmiot do wyboru (jako PSW) - Rekreacja ruchowa różnych grup społecznych
Bakota Daniel, dr

Rok akademicki 2022/2023 (semestr letni)

Kurs skierowany do studentów kierunku Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją (I rok, studia I stopnia, niestacjonarne)


Obraz kursu Konsultacje
Bakota Daniel, dr

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 dla studentów studiów niestacjonarnych:

sobota            13:00 - 13:45 (on-line - 11.03., 01.04., 22.04., 20.05.)


Obraz kursu Metodyka wychowania fizycznego (wykład)
Bakota Daniel, dr

Rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy)

Kurs skierowany do studentów kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (IV rok, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne)