Course image Arteterapia wykład 2022/23
Bogus-Spyra Marzena, prof

Trzy spotkania online  po 3 godziny (razem 9 godz. wykładu)

1. Arteterapia i terminy pokrewne. Arteterapia a terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa i psychoterapia. Cele i funkcje arteterapii, obszary stosowania. Rodzaje arteterapii. Zasady prowadzenia zajęć. Kwalifikacje arteterapeuty.

2. Terapia przez sztuki plastyczne.

3. Metody i formy oddziaływań muzykoterapeutycznych.

4. Terapeutyczne walory tańca (choreoterapia).

5. Rodzaje i formy biblioterapii.

6. Bajkoterapia w ujęciu M. Molickiej.

7. Wychowawcze i terapeutyczne walory filmu (filmoterapia).

8. Psychodrama, drama, pantomima, terapia przez sztuki teatralne.