Course image Bezpieczeństwo Pracy oraz Ergonomia
Górna Joanna, dr

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojeciami  ergonomii oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pra.cy, obowiązkami pracodawcy i pracowników