BHP PS 2023
Górna Joanna, dr

Zapoznanie studentów z podstawami ergonomii i przepisami prawa pracy. 

Rynek Pracy JG
Górna Joanna, dr

Europejska, krajowa, regionalna i lokalna polityka zatrudnienia;

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

Instytucje Rynku Pracy;

Promocja zatrudnienia;

Wsparcie zatrudnienia poza Publicznymi Służbami Zatrudnienia;

Aktywne wsparcie.Edukacja osób starszych
Górna Joanna, dr

Przekazanie studentom wiedzy na temat idei kształcenia przez całe życie i edukacji osób starszych


Bezpieczeństwo Pracy oraz Ergonomia
Górna Joanna, dr

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojeciami  ergonomii oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pra.cy, obowiązkami pracodawcy i pracowników