Międzynarodowe bezpieczeństwo militarne
Kajetanowicz Jerzy, prof

Wykłady

 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe - aspekty militarne
 2. Rola sił zbrojnych we współczesnym świecie
 3. Działalność organizacji międzynarodowych na rzecz bezpieczeństwa militarnego
 4. Sojusze polityczno-wojskowe w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

System bezpieczeństwa narodowego
Kajetanowicz Jerzy, prof

Wykłady

 1. System bezpieczeństwa narodowego
 2. Podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym
 3. Podsystem obronny
 4. Podsystemy ochronne
 5. Podsystem bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego
Międzynarodowe stosunki wojskowe
Kajetanowicz Jerzy, prof

Wykłady

 1. Rola stosunków wojskowych w obszarze stosunków międzynarodowych
 2. Mechanizmy, metody i formy stosunków wojskowych ich ewolucja na przełomie wieków
 3. Ewolucja sił zbrojnych we współczesnych stosunkach międzynarodowych na tle głównych konfliktów XX i XXI wieku
 4. Zbrojenia i rozbrojenie ograniczenie zbrojeń w systemie Ligi Narodów, Organizacji Narodów Zjednoczonych i systemach regionalnych
 5. Dyplomacja wojskowa. Atachatty wojskowe w służbie zagranicznej. Protokół wojskowy
 6. Międzynarodowa współpraca wojskowa Polski po 1989 roku