Teoretyczne podstawy kształcenia
Piasecka Małgorzata, dr hab. prof.UJD

Głównym celem kursu z przedmiotu "Teoretyczne podstawy kształcenia" jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  w obszarze tej dyscypliny naukowej. W szczególności  obejmuje on następujące pola: 

1.Nabycie elementarnej wiedzy na temat tradycyjnych i współczesnych systemów dydaktycznych. 2. Poznanie i zrozumienie istoty procesu kształcenia oraz jego elementów składowych. 3. Wdrożenie do refleksyjnego namysłu nad dydaktycznymi problemami współczesności