Course image Polityka bezpieczeństwa UE 08-BN-R-03-BM-PBUE
Soja Małgorzata, dr

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z usystematyzowaną wiedzą z zakresu polityki bezpieczeństwa UE, w tym założeniami i realizacją Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, jej osiągnięciami i niepowodzeniami.

Course image Międzynarodowe stosunki polityczne, wykład, 08-BN-R-03-BM-MSP
Soja Małgorzata, dr

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami, zjawiskami i procesami charakteryzującymi międzynarodową  sferę stosunków politycznych. Udział w zajęciach powinien pozwolić słuchaczom na dokonywanie samodzielnych, pogłębionych ocen istoty międzynarodowych relacji politycznych, ich specyfiki i znaczenia, a także tendencji występujących we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wykład poświęcony będzie zagadnieniom teoretycznym uzupełnianym analizą przykładów, której rozbudowana forma, wraz z odrębnymi aspektami praktyki międzynarodowej, będzie realizowana na ćwiczeniach.