Wykład monograficzny. Polska w międzynarodowych misjach pokojowych
Zuziak Janusz, prof

Celem kursu jest:

- zapoznanie studentów z istotą, miejscem i rolą międzynarodowych misjach pokojowych w systemie bezpieczeństwa powszechnego i doktrynie obronnej RP;

- zapoznanie studentów z problematyką zaangażowania Polski w międzynarodowych misjach pokojowych;

- zapoznanie studentów z dotychczasowymi doświadczeniami Wojska Polskiego i Policji w międzynarodowych misjach pokojowych. 

Polska w międzynarodowych misjach pokojowych
Zuziak Janusz, prof

·         Istota, rodzaje, rola i zadania międzynarodowych misji pokojowych.

·         Polska w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei.

·         Polacy w Międzynarodowych Komisjach Nadzoru i Kontroli w Indochinach w latach 1954-1973 i w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie Południowym w latach 1973-1975.

·         Przedstawiciele Wojska Polskiego w międzynarodowej Grupie Obserwatorów w Nigerii.

·         Polska Wojskowa Jednostka Specjalna Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie.

·         Polski Kontyngent Wojskowy w misji Sił Nadzoru Rozdzielania Wojsk w Syrii.

·         Polski Kontyngent Wojskowy Tymczasowych Sił ONZ w Libanie.

·         Przedstawiciele Wojska Polskiego w Misjach Dobrych Usług ONZ w Afganistanie i Pakistanie.

·         Polacy w Grupie Obserwatorów Wojskowych ONZ w Iranie i Iraku.

·         Żołnierze Wojska Polskiego w Grupie Przejściowej Pomocy Narodów Zjednoczonych dla Namibii.

·         Polacy w misjach pokojowych na Bałkanach.

·         Społeczne aspekty misji poza granicami Polski.

 

Forma i warunki zaliczenia:

- złożenie dwóch prac pisemnych na określony przez wykładowcę temat;