Obraz kursu Nowatorskie rozwiązania w opiece i resocjalizacji 2022-2023
Czerw Monika, dr

W ramach zajęć student poznaje podobieństwa i różnice między zmianami a innowacjami. Zapoznaje się z cechami innowacji, czynnikami warunkującymi proces ich wdrażania, etapami wprowadzania nowatorskich rozwiązań itd. Ponadto kurs wprowadza w tematykę innowacyjnych rozwiązań w obrębie opieki i resocjalizacji wskazując na konkretne przykłady tzw. dobrych praktyk.

Obraz kursu Metodyka resocjalizacji
Czerw Monika, dr

Kurs wprowadza studentów w zagadnienia związane z metodyką resocjalizacji, w tym ze stosownymi aktami prawnymi. Zadaniem kursu jest m. in. wprowadzenie w teoretyczne w podstawy metodyki resocjalizacji, a w tym m. in.: w obszary pedagogiki resocjalizacyjnej, etapy określania strategii postępowanie resocjalizacyjnego, podstawy konstruowania indywidualnych programów resocjalizacyjnych i wiele innych.