Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych - zaburzenia zdrowia psychicznego
Ogłodek Ewa, dr hab. prof UJD

Zagadnienia omawiane na wykładach: klasyfikacja zaburzeń psychicznych; przyczyny objawy i przebieg kliniczny depresji, zaburzeń lękowych, uzależnień, organizacja opieki psychiatrycznej w Polsce, Możliwości i formy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.


PSYCHIATRIA - WYKŁADY - 3 ROK PIELĘGNIARTWO
Ogłodek Ewa, dr hab. prof UJD

wykłady dotyczą rozpoznawania chorób psychicznych takich jak- depresja, lęki, schizofrenia, uzależnienia, zaburzenia organiczne. wykłady omawiają klinikę, diagnozę, ryzyko samobójstw, etiologię, aspekty prawne i wskazują na kierunek leczenia

KLINICZNE PODSTAWY W PSYCHIATRII - 2 rok 4 sem fizjoterapia dzienne
Ogłodek Ewa, dr hab. prof UJD

Kurs skierowany jest dla studentów fizjoterapii 2 rok studia stacjonarne. Kurs stanowi 5 wykładów dotyczących głównych zagadnień w psychiatrii: depresji, lęku, psychoz, uzależnień i autyzmuFIZJOLOGIA WYK-LEK NIESTACJONARNE
Ogłodek Ewa, dr hab. prof UJD

FIZJOLOGIA Z ELEMENTAMI FIZJOLOGII KLINICZNEJ - Wykłady dla 2 roku Wydziału Lekarskiego

tematyka kursu: 

Układ nerwowy- wprowadzenie, fizjologia komórki nerwowej i glejowej, Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy somatyczny, Czucie i percepcja, Układ nerwowy- ruch, Wyspecjalizowane systemy czuciowe (wzrok, słuch, smak, węch), Wyższe czynności nerwowe, Nerwowy układ wegetatywny, Sen i rytmy biologiczne (okołodobowe, około miesięczne, około roczne)

FIZJOLOGIA Z ELEMENTAMI FIZJOLOGII KLINICZNEJ - STACJONARNE
Ogłodek Ewa, dr hab. prof UJD

FIZJOLOGIA Z ELEMENTAMI FIZJOLOGII KLINICZNEJ - Wykłady dla 2 roku Wydziału Lekarskiego

tematyka kursu: 

Układ nerwowy- wprowadzenie, fizjologia komórki nerwowej i glejowej, Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy somatyczny, Czucie i percepcja, Układ nerwowy- ruch, Wyspecjalizowane systemy czuciowe (wzrok, słuch, smak, węch), Wyższe czynności nerwowe, Nerwowy układ wegetatywny, Sen i rytmy biologiczne (okołodobowe, około miesięczne, około roczne)
wykład 1 i 8 w formie webinarium
wykład 2,3, 4, 5, 6, 7 - w formie asynchronicznej