EdukacjaZdrowotnaWFR
Ortenburger Dorota, dr

Przedmiot: Edukacja Zdrowotna (W)
Efekty uczenia się: 
K1_W18 Student zna pozytywny i negatywny wpływ aktywności fizycznej człowieka na jego zdrowie. 
K1_W19 Student zna zasady zdrowego stylu życia oraz rolę i miejsce aktywności fizycznej w kreowaniu zdrowia.
K1_K02 Student rozumie potrzebę weryfikacji własnej wiedzy potrafi korzystać z wiedzy ekspertów.
K1_K06 Student rozumie, akceptuje i wdraża cele strategiczne wychowania fizycznego.