Obraz kursu Żywność nowej generacji - studia niestacjonarne
Wójcik Malwina, mgr

Zajęcia z przedmiotu "Żywność nowej generacji" dla studentów kierunku "Dietetyka" na studiach niestacjonarnych. Przedmiot przewiduje omówienie tematów związanych z żywnością wygodną i funkcjonalną, żywnością genetycznie modyfikowaną, nanożywnością oraz suplementami diety.