Rocznik 2023/2024
dr hab. Gil Alina, prof. UJD

Kurs przeznaczony dla doktorantów rozpoczynających kształcenie w RA 2023/2024

The course is intended for PhD students starting their education in AY 2023/2024


Rocznik 2022/2023
dr hab. Gil Alina, prof. UJD

Kurs przeznaczony dla doktorantów rozpoczynających kształcenie w RA 2022/2023

The course is intended for PhD students starting their education in AY 2022/2023

Rocznik 2021/2022
dr hab. Gil Alina, prof. UJD

Kurs przeznaczony dla doktorantów którzy rozpoczyęli kształcenie w RA 2021/2022

The course is intended for PhD students who started their education in AY 2021/2022

Rocznik 2020/2021
dr hab. Gil Alina, prof. UJD
Kurs przeznaczony dla doktorantów którzy rozpoczyęli kształcenie w RA 2020/2021

The course is intended for PhD students who started their education in AY 2020/2021