Obraz kursu Aktualności Szkoły Doktorskiej
Gil Alina, prof

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich doktorantów Szkoły Doktorskiej

Obraz kursu Rocznik 2022/2023
Gil Alina, prof

Kurs przeznaczony dla doktorantów rozpoczynających kształcenie w RA 2022/2023

The course is intended for PhD students starting their education in AY 2022/2023

Obraz kursu Rocznik 2021/2022
Gil Alina, prof

Kurs przeznaczony dla doktorantów którzy rozpoczyęli kształcenie w RA 2021/2022

The course is intended for PhD students who started their education in AY 2021/2022

Obraz kursu Rocznik 2020/2021
Gil Alina, prof
Kurs przeznaczony dla doktorantów którzy rozpoczyęli kształcenie w RA 2020/2021

The course is intended for PhD students who started their education in AY 2020/2021
Obraz kursu Rocznik 2019/2020
Gil Alina, prof

Kurs przeznaczony dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie od RA 2019/2020

The course is intended for PhD students who started their education from AY 2019/2020