Course image Podstawy ekonomii_Informatyka_Zima 2022/2023
Kyrylych Tamara, dr

Celem przedmiotu jest zrozumienie podstawowych procesów ekonomicznych zachodzących w gospodarce rynkowej i poznanie zasad sterowania nimi

Course image Arkusze kalkulacyjne
Kyrylych Tamara, dr

Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie studentów z arkuszem kalkulacyjnym EXCEL oraz nabycie umiejętności projektowanie arkuszy obliczeniowych z wykorzystaniem wbudowanych funkcji

Course image Podstawy ekonomii
Kyrylych Tamara, dr

Celem przedmiotu jest zrozumienie podstawowych procesów ekonomicznych zachodzących w gospodarce rynkowej i poznanie zasad sterowania nimi

Course image Elementy matematyki
Kyrylych Tamara, dr

Zaoczne_I rok_Rachunkowość i Podatki_semestr zimowy_rok akademicki 2022/2023

Cele kształcenia:

C1: Przekazanie studentowi wiedzy merytorycznej z zakresu matematyki wyższej.

C2: Nabycie przez studenta podstawowej wiedzy z logiki matematycznej, algebry liniowej oraz analizy matematycznej niezbędnej do ścisłego wyrażania myśli w formułowaniu problemów z zakresu zastosowań matematyki.

C3: Nabycie przez studenta umiejętności logicznego myślenia, poszukiwania źródeł brakującej wiedzy, jak również odkrywanie związków matematyki z innymi dziedzinami nauk.