Wychowanie Fizyczne - semestr letni 2023/2024
Rak Dorota, mgr

Kurs przeznaczony jest dla studentów realizujących zajęcia WF i PSW w semestrze letnim 2023/24 i służy przede wszystkim osobom odbywającym praktyki zawodowe oraz studentom studiów niestacjonarnych do zamieszczania plików potwierdzających wykonanie aktywności fizycznej, jako formy uzupełniającej zajęcia stacjonarne.


Wychowanie Fizyczne - wprowadzenie do zajęć - 2023/2024
Rak Dorota, mgr

Kurs zawiera przepisy BHP, zasady organizacji zajęć oraz warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotów WF i PSW prowadzonych w SWFiS w roku akademickim 2023/24.