Course image Algorytmy i struktury danych
Woźna-Szcześniak Bożena, prof

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowym zestawem algorytmów realizujących zadania typu wyszukiwanie, sortowanie, oraz z najczęściej wykorzystywanymi strukturami danych: stosami, kolejkami, słownikami, kolejkami priorytetowymi i strukturami drzewiastymi. Przedstawione zostaną również zasadnicze problemy algorytmiki związane z analizą poprawności i kosztu algorytmów.

Course image Algorytmy grafowe
Woźna-Szcześniak Bożena, prof

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi algorytmami grafowymi. Przedstawiona zostanie również ich poprawność i złożoność.

1. Reprezentacje grafu.

2. Wyszukiwanie wszerz i wyszukiwanie w głąb.

3.(Silnie) spójne komponenty.

4. Sortowanie topologiczne.

5. Minimalne drzewo rozpinające - Algorytmy Kruskala i Prima.

6. Znajdowanie cyklu lub ścieżki Eulera. Algorytm Fleury'ego.

7. Znajdowanie cyklu lub ścieżki Hamiltona

8. Problem najkrótszej ściezki: Algorytm Floyda-Warshalla

9.Problem najkrótszej ściezki: Algorytm Dijkstry

10. Problem najkrótszej ściezki: Algorytm Bellmana-Forda

Course image Zaawansowane algorytmy i struktury danych
Woźna-Szcześniak Bożena, prof

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi algorytmami i strukturami danych. Przedstawiona zostanie również ich poprawność i złożoność.

Course image Komputerowy skład w Latex
Woźna-Szcześniak Bożena, prof

Celem laboratorium jest zapoznanie studentów z praktycznymi zasadami komputerowego składu tekstu w systemie Latex.

Course image Podstawy modelowania w języku UML
Woźna-Szcześniak Bożena, prof

Celem kursu jest zapoznanie studentów z językiem UML (Unified Modelling Language), który jest stosowany do obrazowania, specyfikowania, tworzenia i dokumentowania artefaktów powstałych podczas procesu budowy systemu informatycznego.