Course image Animacja społeczna_2022/23_wykład
Kowalczyk-Gnyp Monika, dr

Animacja społeczna - wykład dla studentów 6 semestru kierunku Praca socjalna studia niestacjonarne w roku akad. 2022/2023

Course image Mediacje w pomocy społecznej 2022/23_wykład
Kowalczyk-Gnyp Monika, dr

Wykład z przedmiotu mediacje w pomocy społecznej dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku Praca socjalna semestr 6 rok akad. 2022/2023

Course image Konsultacje st. niestacjonarne 22/23
Kowalczyk-Gnyp Monika, dr

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 - SEMESTR ZIMOWY

Sobota, godzina 10.15-11.00, sala 333 terminy:  08.10.22; 22.10.22; 19.11.22; 10.12.22; 14.01.23; 28.01.23
Online; sobota: 15.10.22 godzina 17.45-18.30; 05.11.22 godzina 17.45-18.30; 26.11.22 godzina 17.15-18.00