Help with Search courses

Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych

Bezpieczeństwo, kryzys, sytuacje kryzysowe, postepowanie służb w sytuacjach kryzysowych

Course creator: Andrzej Wystalski