Help with Search courses

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnymi tendencjami i kierunkami zagospodarowania i urządzania terenów turystycznych i rekreacyjnych, z uwzględnieniem zasad projektowania, programowania i zagospodarowania tych przestrzeni dla różnych form turystyki i wypoczynku (codziennego, weekendowego, urlopowego), a także zapoznanie z funkcją, rodzajami, wielkością, strukturą i rozmieszczeniem przestrzennym urządzeń turystycznych i rekreacyjnych na przykładzie Polski i nie tylko

Course creator: Lesia Zastavetska