Teoria wychowania/Współczesne koncepcje wychowania, wykład 2023/24
Zieliński Paweł, dr hab. prof UJD

Wykłady od 16.12.2023 r.

Przedmiot obligatoryjny, zaliczenie wykładu, egzamin. 

Problematyka:

Teoria/-e wychowania – geneza i rozwój. Status teorii wychowania w pedagogice – stanowiska. Teleologia wychowania w strukturze teorii wychowania. Ideały i cele wychowania, koncepcje ich stanowienia. Teorie i badania naukowe w teorii wychowania. Orientacje badawcze w teoriach wychowania. Ontologiczne, antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania. Rodzaje badań w teorii wychowania. Nowe kategorie pojęciowe teorii wychowania. Wychowanie moralne i charakterystyka tego procesu. Tożsamość nauczyciela-wychowawcy w epoce ponowoczesnej, jego rola w wychowaniu i opiece, etyka zawodu. Kultura nowoczesna w procesie socjalizacji i wychowania.

Teoretyczne podstawy wychowania, st. nst., wykład 23/24
Zieliński Paweł, dr hab. prof UJD

teoretyczne podstawy wychowania, wykłady dla studentów pedagogik (studia niestacjonarne), kończące się egzaminem.

Problematyka: 

Teoria/-e wychowania – geneza i rozwój. Status teorii wychowania w pedagogice – stanowiska. Teleologia wychowania w strukturze teorii wychowania. Ideały i cele wychowania, koncepcje ich stanowienia. Teorie i badania naukowe w teorii wychowania. Orientacje badawcze w teoriach wychowania. Ontologiczne, antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania. Rodzaje badań w teorii wychowania. Nowe kategorie pojęciowe teorii wychowania. Wychowanie moralne i charakterystyka tego procesu. Tożsamość nauczyciela-wychowawcy w epoce ponowoczesnej, jego rola w wychowaniu i opiece, etyka zawodu. Kultura nowoczesna w procesie socjalizacji i wychowania.


teoretyczne podstawy wychowania W Pedagogika st. nst.
Zieliński Paweł, dr hab. prof UJD

teoretyczne podstawy wychowania, wykłady dla studentów pedagogiki, studia niestacjonarne, kończące się egzaminem.

Problematyka: 

Teoria/-e wychowania – geneza i rozwój. Status teorii wychowania w pedagogice – stanowiska. Teleologia wychowania w strukturze teorii wychowania. Ideały i cele wychowania, koncepcje ich stanowienia. Teorie i badania naukowe w teorii wychowania. Orientacje badawcze w teoriach wychowania. Ontologiczne, antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania. Rodzaje badań w teorii wychowania. Nowe kategorie pojęciowe teorii wychowania. Wychowanie moralne i charakterystyka tego procesu. Tożsamość nauczyciela-wychowawcy w epoce ponowoczesnej, jego rola w wychowaniu i opiece, etyka zawodu. Kultura nowoczesna w procesie socjalizacji i wychowania.


Teoria wychowania W PPW st. nst.
Zieliński Paweł, dr hab. prof UJD

Przedmiot z grupy zajęć kształcenia modułowego wybrany przez studentów PPW, 9 h wykładów, kończy się egzaminem w sesji egzaminacyjnej.

Problematyka:

Teoria/-e wychowania – geneza i rozwój. Status teorii wychowania w pedagogice – stanowiska. Teleologia wychowania w strukturze teorii wychowania. Ideały i cele wychowania, koncepcje ich stanowienia. Teorie i badania naukowe w teorii wychowania. Orientacje badawcze w teoriach wychowania. Ontologiczne, antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania. Rodzaje badań w teorii wychowania. Nowe kategorie pojęciowe teorii wychowania. Wychowanie moralne i charakterystyka tego procesu. Tożsamość nauczyciela-wychowawcy w epoce ponowoczesnej, jego rola w wychowaniu i opiece, etyka zawodu. Kultura nowoczesna w procesie socjalizacji i wychowania.