Course image Projekty i programy wspierające osoby bezrobotne 22/23 stacj. zima 08-PS-L-01-PiPW
Sikorski Grzegorz, mgr

1.      Europejskie, krajowe i regionalne strategie i programy rynku pracy

2.      Programowanie krajowe – podstawy analityczne

3.      Programowanie regionalne – podstawy analityczne

4.      Krajowe i regionalne uwarunkowania programów rynku pracy

5.      Lokalne polityki zatrudnienia

6.      Projektowanie podstawowych usług rynku pracy

7.      Przegląd badań dotyczących rynku pracy jako podstawa tworzenia krajowych i regionalnych

programów rynku pracy

8. Analiza/interpretacja danych statystycznych o rynku pracy niezbędnej do realizacji projektów

Course image Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi - Szkolenie specjalizacyjne z zakresu pomocy społecznej 22/23
Sikorski Grzegorz, mgr

1.       Rekrutacja i selekcja kandydatów;

2.       Adaptacja nowych pracowników;

3.       Ocena okresowa pracowników oparta na kompetencjach i ocenie realizacji zadań;

4.       Systemy wynagradzania i premiowania pracowników;

5.       Metody rozwoju i szkolenia pracowników;

6.       Pozafinansowe motywowanie pracowników;

7.       Prawne aspekty zarządzania personelem

8.       Psychologiczne aspekty w zarządzaniu zasobami ludzkimi;  

9.       Praca zespołowa;

10.   Zarządzanie zmianą;

11.   Konflikty w zespołach pracowniczych;

12.   Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi;

13.   Turkusowe Zarządzanie.


Course image Planowanie kariery naukowej i zawodowej [08-PS-R-01-PD]
Sikorski Grzegorz, mgr

1.       Pojęcie i znaczenie planowania karier (istota kariery zawodowej).

2.       Typy kariery zawodowej

3.       Kariera zawodowa i etapy jej rozwoju na tle cyklu życia człowieka (problemy poszczególnych etapów kariery zawodowej).

4.       Indywidualne planowanie kariery a problem dostosowania i niedostosowania do pracy.

5.       Fazy planowania karier z punktu widzenia studenta i pracownika

6.       Podstawowe strategie rozwoju kariery zawodowej (kariera bez granic)

7.       Wybrane sposoby oddziaływania na kariery zawodowe:

- Planowanie ścieżki kariery zawodowej (tradycyjne, elastyczne).

- Szkolenia zawodowe.

- Doradztwo indywidualne.

- System ocen okresowych.

8.       Zasady konstrukcji planu ścieżki kariery zawodowej (analiza umiejętności, analiza mocnych i słabych stron, wytyczenie kierunków rozwoju i warunków ich realizacji)

9.       Kariera zawodowa a kompetencje emocjonalne.

10.   Programy rozwoju kariery zawodowej w praktyce gospodarczej.

11.   Planowanie kariery zawodowej w oparciu o osiągnięcia naukowe