Help with Search courses

Pedagogika Czasu Wolnego TiR

Zajęcia dotyczą realizacji ćwiczeń i wykładów z przedmiotu Pedagogika czasu wolnego, które zostały zaplanowane do realizacji  na kierunku Turystyka i Rekreacja I rok, I stopień w semestrze letnim 2019/2020.